Obchodné podmienky

Garancia rezervácie

Rezervácia je platná až po jej potvrdení recepciou.

Check-in a check-out

V deň príchodu Vám je izba k dispozícii od 14:00 hod. a v deň odchodu do 10:00 hod.

Storno podmienky pri ubytovaní individuálnych hostí

V prípade zrušenia pobytu hotel účtuje nasledovné storno poplatky:

  • 7 a viac dní pred nástupom na pobyt: bez poplatku
  • 6-2 dni pred nástupom na pobyt: 50% z celkovej kalkulovanej sumy za ubytovanie
  • 1 deň pred nástupom na pobyt a v deň nástupu: 100% z celkovej kalkulovanej sumy za ubytovanie

Pri zrušení pobytu so storno poplatkom bude hosťovi zaslaná na e-mailovú adresu a na adresu trvalého bydliska zaslaná faktúra na uhradenie pobytu

Zrušenie pobytu je vždy potrebné urobiť čo najskôr písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov a termínu pobytu.Je potrebné ho zaslať čo najskôr e-mailom. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatku je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu.

V prípade zrušenia pobytu vinou hotela je hotel povinný oznámiť zákazníkovi to ihneď a zákazníkovi bude vrátená celá uhradená suma. Zákazník nemá právo na vrátenie sumy za služby, ktoré nečerpal vlastnou vinou.Hotel SOBOTA zatvorenýZatvorené - koronavirus COVID-19 | Hotel Sobota*** Poprad-Tatry
/#moove_gdpr_cookie_modal